Badanie satysfakcji klienta Urzędu Gminy Żelazków

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Słabo
 • Przeciętnie
 • Dobrze

Wizerunek Urzędu Gminy Żelazków

 • Słabo 1
 • Przeciętnie 2
 • Dobrze 3
 1. Oznakowanie Urzędu Gminy Żelazków
 2. Czytelność i przejrzystość strony internetowej
 3. Stan wizualny pomieszczeń Urzędu Gminy Żelazków
 4. Wizerunek Urzędników
 5. Godziny pracy Urzędu Gminy Żelazków

Metryka Klienta